Головна Архів новин
УКР ENG РУС
                             

Актуальність ЄПВО для українських університетів

 

Європейська вища освіта (ЄПВО) базується на постулаті, що кожна людина становить цінність як особистість і відповідає за розвиток та благополуччя іншої людини, суспільства, навколишнього середовища, від якого залежить наше життя. Україна багата талантами, але за рівнем «розвитку людського потенціалу» вона значно відстає від провідних країн світу. Якщо вітчизняні університети хочуть вижити в сучасних умовах інтернаціоналізації вищої освіти, їм варто інтегруватися в європейську та світову освітню систему, включатися в Болонський процес і міжнародний ринок освітніх послуг, адаптуватися до ринкових моделей освіти.

Інтернаціоналізація та інтеграція вищої освіти в європейський і світовий освітній простір, на противагу, глобалізації, дозволить вивчати та запроваджувати у вітчизняних університетах кращі європейські і міжнародні підходи до підготовки фахівців, що сприятиме підвищенню якості вищої освіти, конкурентоздатності випускників наших ВНЗ на світовому ринку праці та ринку освітніх послуг.
 
В зв’язку з цим в українських університетах необхідно забезпечити прозорість, порівнянність і визнання кваліфікацій (ступенів) вищої освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії) як це прийнято в Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО) та інших регіонах світу. Тому в українських університетах вкрай необхідно запровадити основні інструменти прозорості ЄПВО: ступеневу структуру (degree structure), Національну рамку кваліфікацій (НРК-NQF), систему якості (system of quality), Європейської систему трансферу і накопичення кредитів (ЄКТС- ECTS), Додаток до диплома (ДД-DS), результати навчання (РН-LO) відповідно до рамкових стандартів і рекомендацій Болонського процесу.
 
Європейська вища освіта базується на постулаті, що кожна людина становить цінність як особистість і що кожна людина відповідає за розвиток і благополуччя іншої людини, суспільства, навколишнього середовища, від якого залежить наше життя. Україна багата талантами, але за рівнем «розвитку людського потенціалу» вона далеко відстає від провідних країн світу. Якщо вітчизняні університети хочуть вижити в сучасних умовах інтернаціоналізації вищої освіти, їм варто інтегруватися в європейську і світову освітню систему, включатися в Болонський процес і міжнародний ринок освітніх послуг, адаптуватися до ринкових моделей освіти. Звичайно, вирішення цих завдань вимагає зусиль на всіх рівнях - державному, регіональному, міжвузівському, і в найбільшій мірі, на університетському (інституційному).
 
Вища освіта України повинна відігравати ключову роль у поширенні міжкультурного діалогу, який будується на тому, що цінності інших людей розглядаються у новому світлі як можливість збагатити власну культуру і переконання.

 

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика